معلم پنجم دبستان

ریاضی 5 - سخنی بااولیا - مقالات

+ تمرینات درس رسم مثلث ، زاویه ، ساختن اجسام هندسی و حجم

دانش آموزان عزیز برای دریافت تمرینات درس رسم مثلث ، زاویه ، ساختن اجسام هندسی و حجم کلیک کنید.

نویسنده : طیبه بحرینی ; ساعت ٧:٥٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/۳٠
تگ ها:
comment نظرات () لینک


+ موضوع درس: اجسام هندسی و حجم

 

دانش آموزان عزیز برای دریافت جزوه آموزشی درس اجسام هندسی و حجم کلیک کنید.


نویسنده : طیبه بحرینی ; ساعت ٦:٤٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/۳٠
comment نظرات () لینک


+ موضوع درس : رسم مثلث، زاویه

 

دانش آموزان عزیز برای دریافت جزوه آموزشی درس رسم مثلث کلیک کنید.

دانش آموزان عزیز برای دریافت جزوه آموزشی درس زاویه کلیک کنید.

نویسنده : طیبه بحرینی ; ساعت ٦:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/٢٤
تگ ها: رسم مثلث و زاویه
comment نظرات () لینک


+ سخنی با معلمان و اولیاء دانش آموزان

ما بر این باوریم که نسل امروز را نه برای امروز ، که برای فردا باید آماده کرد و قلم را به دست خودش باید داد ؛ باشد که سرنوشتش را بهتر رقم زند . ایجاد روح پژوهش و تحقیق و ایجاد عشق به دانستن مهم تر از خود دانستن است و ارزش هر دانش آموز به میزان سئوالاتی است که در ذهن خود می پروراند .

در حالی که حاکم شدن جو آزمون های ریز و درشت ، نمره پاسخ مداری و حافظه پروری باعث می شود که دانش آموز ، رغبت ها ، انگیزه ها و خود جوشی های درون را از دست بدهد و مفاهیم و مطالب درسی را نه برای لذت بردن از یادگیری و پرورش فکری خود بلکه برای کسب نمره و افزایش معدل بیاموزد و تلاش کند چیزهایی را به حافظه بسپارد که او را به نمره ی بهتر برساند .

ما براین باوریم که میان تمام حوزه های معرفت بشری ارتباط ذاتی وجود دارد ؛ یعنی این که جهان یک واحد یک پارچه است و مسائل اجتماعی نیز ماهیتی یگانه و یکپارچه دارند و اگر بتوان در آموزش ، توجه مخاطب را به این یکپارچگی و ارتباط ذاتی بین مفاهیم جلب کرد ، یادگیری معنادار به وجود می آید . این امر مستلزم این است که هر عنوان درسی بتواند موجب تقویت و گسترش عنوان های دیگر شود ؛ یعنی مربی بتواند هنگام طرح مطالب علمی به نکات بهداشتی مربوط به آن نیز اشاره کند و از آن جا سخن را به طرز نوشتن صحیح واژه بکشاند و جمله سازی متناسب با آن را نیز بیاموزد و اگر امکان داشته باشد ، آن نکته را به ریاضی و از ریاضی به علوم و از آن جا به بهداشت و تاریخ و ... پیوند بزند تا تمام مواد آموزشی به صورت کل یکپارچه جلوه کند و دانش آموز این پیوستگی میان دروس گوناگون را عملا احساس کند .

با توجه به این که هنوز هم علمای تعلیم و تربیت در مورد تاثیرگذاری و سودمندی یا خنثی بود و زیان مندی تکلیف های تمرینی و تثبیتی شک دارند ، باید هر گامی را در این بای بسیار زیرکانه و آگاهانه برداشت ؛ و از آن به عنوان ابزار تربیتی جهت رشد و شکوفایی استعدادهای دانش آموزان بهره برداری نمود .

بنابراین باید به دانش آموزان تمرینی داد که با ذوق و شوق یادگیری و به کار بستن آن مطلب در محیط زندگی ، به انجام آن بپردازند و برای این منظور باید دارای سه ویژگی اساسی باشد :

1. کاربردی باشد : یعنی بتواند آموخته ها را در زندگی روزمره به گونه ای مستقیم و غیرمستقیم به کار بندد .

2. متنوع باشد : تا خستگی حاصل از تکرار و تمرین ، انگیزه ی تلاش را از بین نبرد .

3. آگاهی دهنده و اطمینان بخش باشد : تا دانش آموز بتواند هر آن از میزان پیشرفت در کار و کسب مهارت خود اطمینان حاصل کند .

با توجه به انواع یادگیری لازم است بستر انجام فعالیت های فردی و گروهی فراهم شود تا دانش آموزان بیاموزند که زمانی به اهداف خود می رسند که همه ی شاگردان دیگری که با آن ها مرتبط اند ، بتوانند به اهداف خود برسند .

نویسنده : طیبه بحرینی ; ساعت ٦:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/٢٠
تگ ها: اولیا و معلم
comment نظرات () لینک


+ موضوع درس : اندازه گیری

دانش آموز گرامی: در صورت انجام دقیق هر مرحله، قادر خواهید بود ، واحد (متر) را به اجزای آن (سانتیمتر و میلی متر) تبدیل کنید . سانتی متر و میلی متر را به متر یا به یکدیگر تبدیل نمائید. اجزای متر را به صورت عدد اعشاری بنویسید. واحد کیلوگرم به گرم و برعکس تبدیل نمائید.

دانش آموزان عزیز برای دریافت جزوه آموزشی و تمرینات درس اندازه گیری کلیک کنید

 

نویسنده : طیبه بحرینی ; ساعت ٦:٠٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/۱٩
comment نظرات () لینک


+ موضوع درس: ضرب کسرها و ضرب اعداد اعشاری

دانش آموزان عزیز برای دریافت جزوه آموزشی درس ضرب کسرها و ضرب اعداد اعشاری کلیک کنید.

دانش آموزان عزیز برای دریافت تمرینات درس ضرب کسرها و ضرب اعداد اعشاری کلیک کنید.

دانش آموز عزیز، در صورت انجام دقیق هر مرحله ، قادر خواهید بود، برای یک تساوی، ضرب، شکل مناسب رسم نمائید و برای شکل داده شده یک عبارت ضرب بنویسید. حاصل ضرب (عدد صحیح در کسر، کسر در عدد صحیح، عدد مخلوط در کسر، کسر در کسر و عدد مخلوط در عدد مخلوط) را به دست آورید.

مسائل و تمرینات مربوط به ضرب کسرها را حل نمائید. ضرب عدد صحیح در عدد اعشاری را حل کنید و روی شکل نشان دهید . ضرب عدد اعشاری در عدد صحیح و عدد اعشاری در عدد اعشاری را حل کنید.

نویسنده : طیبه بحرینی ; ساعت ٥:٤٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/۱٩
comment نظرات () لینک


+ موضوع درس : کسر و عدد اعشار

 

دانش آموزان عزیز برای دریافت جزوه آموزشی درس کسر و عدد اعشار کلیک کنید.

دانش آموزان عزیز برای دریافت تمرینات درس کسر و عدد اعشار کلیک کنید.

نویسنده : طیبه بحرینی ; ساعت ٧:٠٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/۱٠
تگ ها:
comment نظرات () لینک


+ خاطره 2 : ریاضی

روزی ساعت تدریس ریاضی ، موضوع تقارن کلاس پنجک ، پنجره ها باز بودند ناگاه یک زنبور از پنجره وارد کلاس شد . دانش آموزان جیغ کشیدند و از نیش زدن آن زنبور می ترسیدند وقتی دیدم نظم کلاسی از اختیار بنده خارج شده است و برای نظم دادن و متمرکز کردن ذهن آن ها به موضوع درس زنبور را مثال زدم برای درس تقارن و دانش آموزان دیگر از این موضوع طبیعی استفاده کردند و به صورت گروهی با هم درباره ی تقارن و خط تقارن همین کردند و از یک و دو کرده خواستم که روی تابلو شکل زنبور را بکشند و خط تقارن آن را نیز رسم نمایند .

نویسنده : طیبه بحرینی ; ساعت ٧:٠٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/٥
تگ ها:
comment نظرات () لینک


+ موضوع درس: تقارن

 

دانش آموزان عزیز برای دریافت جزوه آموزشی درس تقارن کلیک کنید.

دانش آموزان عزیز برای دریافت تمرینات درس تقارن کلیک کنید.

نویسنده : طیبه بحرینی ; ساعت ٧:٠٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/٤
تگ ها:
comment نظرات () لینک


+ موضوع درس: درصد

 

دانش آموزان عزیز برای دریافت جزوه آموزشی درس درصد کلیک کنید.

دانش آموزان عزیز برای دریافت تمرینات درس درصد کلیک کنید.

نویسنده : طیبه بحرینی ; ساعت ٦:٥٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/٤
تگ ها:
comment نظرات () لینک


+ خاطره 1 : درس بخوانیم

خاطرات رنگین کمان زیبا

شنبه طبق روال هر هفته تدریس درس بخوانیم و رنگین کمان داشتیم یکی از دانش آموزان که مشکل ادرار داشته وسط درس اجازه گرفت که برای دستشویی بیرون برود و بنده اجازه دادم . رفت و برگشت دانش آموز خیلی سریع صورت گرفت و بسیار هیجان زده داخل شد و گفت : خانم معلم ، خانم معلم ، بیرون آسمان را نگاه کنید رنگین کمان تشکیل شده .

وقتی سرم را به سمت پنجره به نقطه ای که او نشانه گرفته بود نگاه کردم ، با کسب اجازه از مدیر ، دانش آموزان را به حیاط مدرسه بردم و بچه ها از دیدن صحنه ی طبیعی و حوادث طبیعی بسیار بسیار لذت بردند . آن روز تا ظهر یک روز بسیار جذاب و دلنشین بود .

نویسنده : طیبه بحرینی ; ساعت ٦:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/۳
تگ ها:
comment نظرات () لینک


+ موضوع درس : تخمین ، مساحت لوزی و ذوزنقه

 

دانش آموزان عزیز برای دریافت جزوه آموزشی درس  تخمین ، مساحت لوزی و ذوزنقه کلیک کنید.

دانش آموزان عزیز برای دریافت تمرینات درس تخمین ، مساحت لوزی و ذوزنقهکلیک کنید.

 

 

 

نویسنده : طیبه بحرینی ; ساعت ٦:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/٢
تگ ها:
comment نظرات () لینک


+ مقاله : آنچه که یک معلم خوب باید بداند

1- مشکلات انضباطی کلاستان را درخود کلاس حل کنید.

2- اسامی شاگردان خود را به سرعت یاد بگیرید.

3-سعی کنید ویژگی های فردی شاگردانتان را بشناسید.

4- از یافته های روانشناسی برای سنین کلاس های مورد تدریس تان استفاده کنید.

5- از شغل تان بدگویی نکنید.

6- نشان دهید که خودتان در کلاس تدریس و کار با دانش آموزان  لذت می برید.

7- علاقه ، جدیت و پشتکار را نشان دهید.

8- به موقع و سر وقت در کلاس حضور یابید.

9-  ادب ، متانیت و رفتارهای شایسته را زیور خود سازید.

10-خوش برخورد و با حوصله و فروتن باشید.

11- جدی و صمیمی بوده و ازلاف زدن ، خود ستایی و ظاهرسازی دوری کنید.

12- از مقرارت خشک و خسته کننده دوری کنید.

13-آنچه را که می خواهید شاگردانتان بدان عمل کنندواضح و روشن و با قاطعیت بیان کنید.

14- دلیل فرمان هایتان را به دانش آموزان بگویید.

15- از شاگردانتان انتظارهای بی جا و توقع بیش از اندازه نداشته باشید.

16- دانش آموزان را به سوال کردن تشویق کنید.

17- به قول ها و وعده هایتان عمل کنید .

18- دانش آموزان را با دوبال بیم وامید به پرواز در آورید.

19- کنایه نزنیدوسخن نیشدار به زبان نیاورید.

20-       به دانش آموزان لقب ندهید و هر چند به شوخی آنها را با اسامی سبک نامگذاری نکنید.

21- با صدای بلند و با حضور دیگران به سرزنش دانش آموزان نپردازید.

22- دانش آموزان را به عنوان یک شخص مورد حمله قرار ندهید فقط به رفتار های بد اعتراض کنید.

23-هرگز دانش آموزان را توهین نکنید.

24-  قیافه ،صدا،طرز راه رفتن و سوال کردن هیچ دانش آموزی را به مسخره نگیرید.

25- از به کار بردن روانشناسی وارونه و یاس آلود دوری کنید.

26- در رفتار ئ نگاه و محبت ، عدالت را رعایت کنید.

27- زمینه را برای احساس تبعیض و ظلم فراهم نکنید.

28- به سوالات خصوصی دانش آموزان شکل عمومی بدهید و سپس پاسخ بگویید.

29- به کودکان مسولیت بدهید و آنها را به کار گروهی در کلاس تشویق کنید.

30-  با برنامه ریزی دقیق به کلاس واردشوید.

31- برای اوقات فراغت غیر منتظره در کلاس ، برنامه هایی پیش بینی کنید.

32- بر ماده درسی تان مسلط باشید .

33-  هیچ سوالی را بی جواب رها نکنید.

34- در تدریس جدی و منطقی باشید.

35- از شیوه های نو برای تدریس استفاده کنید.

36- به ریشه های آموزش موضوع تدریس تان در سالهای قبل وروند تکاملی آن در سال های آینده توجه داشته باشید.

37-  به جنبه های کاربردی درستان بیش تر اشاره کنید

38-  دستورهایی که برای مواردرسی و اخلاقی صادر می کنید با صراحت بیان کنید.

39- دستورهای متضاد صادر نکنید .

40-  دستورهایتان را دقیقا پیگیری کنید.

41- اختلافات کلاس را با آرامش ، دوستانه و بی هیاهو حل کنید.

42-  نسبت به فرد ملایم و نسبت به موضوع سخت گیر باشید . در کلاس  عکس العمل واقع نشوید.

43-  از انتقاد در جمع پرهیز کنید.

44-  با دانش آموزان مشکل آفرین ، در بیرون کلاستان صحبت کنید.

45- در مقابل بچه ها موضع گیری نکنید.

46- علل قسمتی از بی نظمی را در خودتان جستجو کنید.

47-بیش تر به پاداش تکیه کنید تا جریمه .

48- بچه هخا را با لذت یادگیری آشنا کنید .

49- تشویق به موفقیت را در بچه ها زنده وفعال سازید.

50-  بچه ها را از عواقب شکست نترسانید.

51-  یک رابطه استوار معنوی با بچه ها به وجود آورید.

52- با بچه ها همدردی کنید.

53- با فراگیران بخندید، خوشحال شوید، با آنان زندگی کنید.

54- ببیش تر به ریشه های بد رفتاری توجه کنید نه خود بدرفتاری

55- مکرا نپرسید چرا این کار را نکردید؟بگویید چگونه شد که این کار کردی

56- صمیمی باشید ولی جریان تربیتی را واژگون نکنید ، نبض کلاس را در دست داشته باشید.

57- با بچه ها همکاری کنید.

58- با دانش آـموزان دوست باشید ولی خیلی خودمانی نباشید.

59-به حرف دانش اموزان به دقت گوش کنید.

60- کمی خوشمزگی داخل صحبتتان بکنید.

61-اگر اشتباهی کردید ، حالت دفاعی به خود نگیرید .

62- از دفتر مدرسه در بدست آوردن سوابق رفتاری و تحصیلی دانش آموزان استفاده کنید.

63- هر روز بر معلومات خود اضافه کنید.

64- روش کارینان ر ا همواره کامل و بی نقص نشمارید.

 با ارزوی توفیق وسلامتی وشادابی برای تمام همکاران خوبم در تمای سرزمین پهناور ایران

نویسنده : طیبه بحرینی ; ساعت ٦:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/٢
تگ ها:
comment نظرات () لینک


+ مقاله : روش های نوین حل مسئله

به نام او که انسان را خلق کرد و اندیشیدن را در او نهد تاپس از رو به رو شدن با مسائل به تفکر و حل آن بپردازد . بسیاری از والدین زمانی که فرزندانشان دچار  مشکل می شوند به جای آن که زمینه حل مسئله را هموار کنند ، مشتاقانه به سویش می شتابند و مسئله را حل می کنند و از این کار خود شادمان هستند . اما غافل ازاین که به از دست دادن اعتماد به نفس کودک خود کمک می کنند . تقویت درس ریاضی و نقش شگفت انگیز آن در پیشرفت سایر درس ها بر کسی پنهان نیست . زیرا هدف از ریاضی درست فکر کردن و درست اندیشیدن و ایجاد نظم فکری است و به تعبیر گالیله : (( ریاضی زبان هستی است.))

ابتدا دانش آموز باید بداند که مسئله چیست؟ معلم در این شیوه مسئله ی بسیار ساده ای را از دنیای واقعی کودک انتخاب کرده و سپس به صورت شفاهی بیان می کند .

علی 5 ریال پول داشت . پدرش به او 3 ریال دیگر داد. حالا علی چند ریال دارد؟

بعد به کمک دانش آموزمسئله را روی تخته می نویسد . حالا اجزای مسئله را به آن ها می گوییم.

الف) اطلاعات داده شده ( داده ها)

ب) پرسش مسئله ( خواسته )

بعد از تفهیم اجزای مسئله نمونه های زیر را به دانش آموزان داده می شود تا دو قسمت مسئله را بنویسند .

عزیزان : حالا شما دو قسمت مسئله  های زیر را بنویسید.

1-    محمد 9 گردو داشت . او 2 تا گردو هایش را خورد . محمد چند گردو دارد؟

الف) داده ها: ...........................................................................

ب) خواسته : ...........................................................................

2- حسن 7 ریال دارد. او می خواهد یک شکلات 10 ریالی بخرد. حسن چند ریال باید تهیه کند تا بتواند آن شکلات را بخرد؟

الف) داده ها: ...........................................................................

ب) خواسته : ...........................................................................

راه حل :

1) رسم شکل:  برای حل کردن مسئله برای آن شکل بکشند تا به مفهوم آن پی ببرند و آن را حل کنند.

2) تبدیل مسئله ها ی بزرگ به مسئله های کوچک : مسئله های مشکل را به مسئله های  ساده تبدیل کنند ، اطلاعات غیر ضروری را حذف و عددهای کوچک تر وساده تر را  جایگزین عدد های بزرگ تر نمایند.

مثال : مدیر مدرسه برای جشن 22بهمن امسال 740 پرچم نیاز دارد . در انبار مدرسه 355 پرچم وجود دار د . او چند پرچم دیگر باید تهیه کند؟

مسئله ی ساده : مدیر مدرسه به 5 پرچم نیاز دارد .2 پرچم در انبار دارد . او چند پرچم دیگر باید تهیه کند؟

3-زیر مسئله ها  ( مسئله هایی درون مسئله های اصلی)

بعضی از مسائل ، زیر مسئله دارد، دانش آموزباید زیر مسئله را حل نموده تا به حل مسئله ی اصلی دست یابد.

مثال : علی 5 توپ قرمز ، 2توپ زرد و 8 توپ سبز دارد. علی چند توپ دارد؟

مسئله ی اصلی :  ؟= ( 2+8) + 5

زیرمسئله : ( 2+8)

در مسئله بالا ابتدا باید زیر مسئله را حل نمود و بعد به حل مسئله اصلی پرداخت .

4) کاربرد کلمات کلیدی :

کلماتی مانند( باقی مانده – روی هم- باهم – از – حاصل جمع – مجموع –چه قدر بیشتر – چه قدر کمتر – چه قدر و.....) در پرسش مسئله می باشد ، می تواند راه گشایی برای حل مسئله باشد.

امین 5 ماشین قرمز و 6 ماشین آبی دارد. حالا او روی هم چند ماشین دارد؟

راه حل های عمومی : مسئله هارا خود دانش آموز با روش های گفته شده حل  کند . زیاد مسئله حل کند . خودش مسئله بسازد و آن را حل ککند . بیش تر شخصیت های مسئله خود دانش آموز باشد. دانش آموزان در ساخت و حل مسئله مشارکت گروهی داشته باشند.

5- تنظیم جدول نظام دار :

سازمان دهی داده ها از طریق جدول ، به ما کمک می کند تا اطلاعات داده شده را مرتب و دسته بندی کنیم.

خواسته

داده ها

 

 

 

مراحل  ساخت مسئله توسط دانش آموزان

مرحله ی اول : انتخاب و نوشتن اعداد برای مسئله ، به دانش آموزان نظیر مسئلههای زیر داده شود تا برای عدد انتخاب کرده و بنویسند . سعی شود از مسئله های آسان شروع و به مسئله های پیچیده ختم گردد.

حمید ......... بستنی دارد . سروش ....... بستنی دارد. حمید چند بستنی کم تر از سروش دارد؟

مرحله دوم : نوشتن سوال برای اطلاعات یک مسئله ، نتایج تحقیقات نشان می دهد که اگر به دانش آموزان امکان تفکر داده شودموجب از قوه به فعل در آمدن خلاقیت در کودکان می شود . در این مرحله از آن ها می خواهیم که برای هر کدام یک سوال بنویسند .

امید20 کتاب و مجید 12 کتاب به کتابخانه هدیه کردند.  ....................................؟

مرحله سوم : تکمیل قسمت تعیینی مسئله ، دانش آموزبا نوشتن قسمت ارتباطی و پرسشی مسئله می تواند بین داده ها و گفته های خود ارتباط منطقی ایجاد کند.

درجشن تولد رسول 23 بادکنک قرمز و آبی به سقف آویزان بود ..........................

مرحله چهارم : گفتن و نوشتن مسئله برای تصویر ، در این مرحله تصویرهای گویا به دانش آموزان داده شود و از آنان خواسته می شود که ابتدا برای آن مسئله بگویند و سپس مسئله را بنویسندو آن را حل کنند. استوارت جی مورف معتقد است : بسیاری از کودکان یادگیرنده های دیداری هستند . تصاویر و کتاب های عکس دار می تواند در یادگیری مفاهیم ریاضی به کودک کمک کند.

مثال : عزیزم ، برای تصویر ابتدایک مسئله بگو، حالا مسئله ی گفته شده را بنویس و سپس ان را حل کن.

مرحله پنجم :گفتن و نوشتن مسئله برای تمرین ، رواج فقر بیان و ناتوانی در بیان کردن تفکرات خود در کودکان و نوجوانان سبب می شود تا انها به مهارت لازم در زندگی اجتماعی نرسند. در این روش دانش آموزان با توجه به تمرین های داده شده ابتدا مسئله ای را بیان می کنند ، بعد آن را می نویسد و سپس آن را حل می کند.

مثال: فرزندم ، برای تمرین داده شده ابتدا مسئله را به صورت شفاهی بگو و بعد مسئله را بنویس و حالا آن را حل کن.

1-    مسئله بگو               ؟=2+7

2-    مسئله ات  را بنویس.    

3-     حالا آن را حل کن  

با آرزوی موفقیت و شادکامی همه ی فرزندان ایران و مثمره ثمر قرار گرفتن موارد مذکور

          طیبه بحرینی آموزگار مقطع ابتدایی آموزشگاه سما واحد چالوس

نویسنده : طیبه بحرینی ; ساعت ٦:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/۱
تگ ها:
comment نظرات () لینک