معلم پنجم دبستان

ریاضی 5 - سخنی بااولیا - مقالات

عناوین مطالب وبلاگ معلم پنجم دبستان

» گذشته وآینده :: ۱۳٩۱/٦/۳
» فرشته تصمیمش را گرفته بود :: ۱۳٩۱/٦/۳
» گفتگوی خداوند و بنده :: ۱۳٩۱/٦/۳
» ریاضی ( ساختن مکعب) :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» ساختن ماکت چشم :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» روش های خلاصه نویسی :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» توجه توجه معرفی وبلاگ جدید بحرینی :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» ریاضی6 :: ۱۳٩۱/٤/٢٠
» مقاله: روش های تقویت املا :: ۱۳٩۱/۳/٧
» پروژه: آیا گیاهان محبت ما را احساس می کنند؟ :: ۱۳٩۱/٢/۱٧
» نمونه ای از تدریس بچه های کلاس ما (با تصویر) :: ۱۳٩۱/٢/۱٥
» مقاله: کودکان با نیازهای ویژه و اختلالات یادگیری :: ۱۳٩۱/٢/۱۳
» تبریک روز معلم :: ۱۳٩۱/٢/۱۱
» مقاله: علل و راهکارهای بدخطی دانش آموزان :: ۱۳٩۱/٢/۱۱
» مقاله: ارتباط تحصیلات اولیا در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان :: ۱۳٩۱/٢/٩
» تسلیت ایام فاطمیه :: ۱۳٩۱/٢/٦
» موضوع درس:‌نیمساز زاویه، مساحت دایره، میانگین(معدل) :: ۱۳٩۱/۱/٢۱
» 13 بدر کردید؟ :: ۱۳٩۱/۱/۱٤
» تبریک سال 1391 :: ۱۳٩۱/۱/۱
» موضوع درس: گنجایش :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٠
» تثیبت یادگیری با جعبه های خود آزمون ضرب :: ۱۳٩٠/۱٢/٤
» موضوع درس: تقسیم کسر متعارفی :: ۱۳٩٠/۱٢/٢
» تجربه های مشترک :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٩
» سرود سما :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٧
» موضوع درس: محیط دایره :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٧
» معلمان هدفمند :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٦
» جملاتی در زمینه آموزش :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٦
» تمرینات درس رسم مثلث ، زاویه ، ساختن اجسام هندسی و حجم :: ۱۳٩٠/۱٠/۳٠
» موضوع درس: اجسام هندسی و حجم :: ۱۳٩٠/۱٠/۳٠
» موضوع درس : رسم مثلث، زاویه :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٤
» سخنی با معلمان و اولیاء دانش آموزان :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٠
» موضوع درس : اندازه گیری :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٩
» موضوع درس: ضرب کسرها و ضرب اعداد اعشاری :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٩
» موضوع درس : کسر و عدد اعشار :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٠
» خاطره 2 : ریاضی :: ۱۳٩٠/۱٠/٥
» موضوع درس: تقارن :: ۱۳٩٠/۱٠/٤
» موضوع درس: درصد :: ۱۳٩٠/۱٠/٤
» خاطره 1 : درس بخوانیم :: ۱۳٩٠/۱٠/۳
» موضوع درس : تخمین ، مساحت لوزی و ذوزنقه :: ۱۳٩٠/۱٠/٢
» مقاله : آنچه که یک معلم خوب باید بداند :: ۱۳٩٠/۱٠/٢
» مقاله : روش های نوین حل مسئله :: ۱۳٩٠/۱٠/۱
» موضوع درس : معرفی ثانیه ، مقایسه و جمع و تفریق اعداد مرکب :: ۱۳٩٠/٩/٢۱
» مقاله: نقش معلمان در توسعه فرهنگ تحقیق و پژوهش در مدارس :: ۱۳٩٠/٩/٢۱
» ماه محرم :: ۱۳٩٠/٩/٩
» موضوع درس: نسبت و تناسب :: ۱۳٩٠/٩/٩
» عید غدیر خم مبارک :: ۱۳٩٠/۸/٢۳
» موضوع درس: معرفی هکتار،کیلومتر و کیلومتر مربع :: ۱۳٩٠/۸/٢۱
» موضوع درس: مقایسه و جمع و تفریق اعداد مخلوط :: ۱۳٩٠/۸/٢۱
» موضوع درس: کسرهای مساوی و مقایسه کسرها :: ۱۳٩٠/۸/۱۱
» نام درس : بخش پذیری :: ۱۳٩٠/۸/۳
» موضوع درس: اعداد مخلوط :: ۱۳٩٠/٧/٢٦
» موضوع درس: کسر متعارفی :: ۱۳٩٠/٧/٢٦