رمز  قرآن از حسین آموختیم

از آتش او شعله ها اندوختیم

بر  زمین  کربلا  بارید   و   رفت

لاله در ویرانه ها کارید و  رفت

خون او تفسیر این اسرار  کرد

ملت   خوابیده   را   بیدار   کرد

رمز  قرآن  از  حسین  آموختیم

از  آتش  او  شعله ها اندوختیم