دانش آموز گرامی در صورت انجام دقیق هر یک از مراحل این بخش ، در انتها قادر خواهید به انجام کارهای زیر خواهید بود : راه حل تعیین محیط دایره، فرمول محیط دایره و شناخت رابطه ی بین قطر و شعاع، تمرینات و مسائل مربوط به محیط دایره.

دوستان عزیز برای دریافت جزوه آموزشی درس محیط دایره و تمرینات لطفا کلیک کنید.