تثیبت یادگیری با جعبه های خود آزمون ضرب

هدف : تثبیت و تمرین مفهوم ضرب و عبارت های ضرب ، تقویت حافظه

ابزار : دو جعبه ی معمولی ، کارت هایی که روی آن ها عبارت ضرب و پشت آن ها حاصل همان ضرب نوشته شده باشند.

از آن جا که پس از آموزش دقیق مفهوم ضرب ، به ذهن سپاری حاصل ضرب ها ، به حل مسائل و تسریع درک مطالب ریاضی کمک شایانی می کند.بازی به عنوان یکی از روش های خلاق کودک محور ، در امر تدریس و تثبیت آموخته ها ، جایگاه ویژه ای دارد، از هر دانش آموز بخواهیم برای خود دوجعبه ی هم اندازه تهیه کند که از یک طرف ( مثل قلک ) جایی برای وارد کردن کارت و از سمت دیگرجایی برای خارج کردن کارت داشته باشد. جعبه ی اول (( یادگرفته ام )) و جعبه ی دوم(( به زودی یاد می گیرم ))نام دارد. طرز کار چنین است که دانش آموز یکی یکی کارت های ضرب را بر می دارد، عبارت را می خواند، پاسخ می دهد و درستی آن را از پشت کارت کنترل می کند.اگر پاسخ صحیح داه بود، کارت را به جعبه ی اول می اندازد و در غیر این صورت ، کارت به جعبه ی دوم انداخته می شود. در مرحله ی بعد ، کارت های جعبه ی دوم را از جعبه خارج می کند و بازی را به همان ترتیب مرحله ی اول ادامه می دهد تا زمانی که همه ی کارت ها به جعبه ی اول بیفتند . در پایان بازی ،دانش آموز حاصل ضرب ها را به ذهن سپرده است و از این پیروزی احساس شعف می کند.

محاسن بازی ضرب:

1-  از آن جا که تمرین در قالب بازی صورت می گیرد ، برای دانش آموز جذابیت دارد. هم چنین خودش می تواند با کمترین هزینه و به راحتی ، ابزار آن را آماده کند.

2- در زمان صرفه جویی می شود و لازم نیست معلم یا اولیا با پرسش های یکنواخت ، باعث خسته شدن دانش آموز شوند.

3- چون این تمرین حالت (( خودآموزی)) و(( خودآزمودنی ))دارد ، لذت پیروزی پس از تلاش بدون دخالت دیگران را برای پاسخ صحیح ، از کسی خجالت نمی کشد.

4- می توان از آن به عنوان (تکلیف شب) استفاده کرد.

5- در کلاس و در گروه ها ی دانش آموزی به صورت مسابقه قابل اجراست.