دو قدم مانده به خندیدن برگ

یک نفس مانده به ذوق گل سرخ

چشم در چشم بهاری دیگر

تحفه ای یافت نکردم که کنم هدیه تان

یک سبد عاطفه دارم همه ارزانیان

دوستان عزیزم سال جدید را بهتون تبر یک می گمو خواهان بهترین آرزوها برایتان می باشم.

نوروز مبارک

نوروز مبارک باد