معلم آب زلالی است که بر کویر سینه تشنگان آب حیات و عاشقان حقیقت جاری می شود.

«همکار گرامی روزت مبارک»