نام پروژه :«آیا گیاهان محبت ما را احساس می کنند؟»، ( حدس می زنم که گیاهان احساس و محبت مارا درک می کنند. )

نام ونام خانوادگی دانش آموز:  سید علی بنی هاشمی  (کلاس سوم) - کار انفرادی

آموزشگاه غیر انتفاعی سما واحد پسران واحد چالوس (زمستان 90)

گیاهان هم حس دارند!

از زمان‌های دور بشر همواره در فکر یافتن پاسخ این سوال بوده که :

آیا گیاهان نیز مانند انسان و سایر جانداران دارای حس هستند یا خیر؟

گفته شده است درصورتی که با گل و گیاهان سخن گفته شود آنها سرزنده‌تر خواهند شد.در کارتون‌ها نیز اغلب گیاهانی دیده شده‌اند که سخن می‌گویند یا به‌طور فانتزی برای آنها چشم، ابرو و دهان گذاشته شده تا بتوانند با استفاده از این ابزار ارتباط برقرار کنند اما:

آیا واقعا گیاهان می‌توانند حس و درک کنند و به سخنان طرف مقابل گوش فرا دهند؟

شواهد نشان می‌دهد که گیاهان می‌توانند بیماری، موسیقی و هیجان انسان را درک کرده و مانند یک دروغ‌سنج عمل کنند. گفته می‌شود دانشمندی به نام تنسن در زمان امپراتوران مغول هند با نواختن نوعی موسیقی سبب شکفتن گل‌ها می‌شده است.در قدیم نیز بسیاری بر این باور بودند نیشکر در پاسخ به صدای آهنگین رفت‌وآمد سوسک‌ها و زنبورهای‌وحشی عسل رشد می‌کند.اما در نهایت یکی از دانشمندان با استفاده از دستگاهی مشابه دروغ‌سنج شواهد محکمی مبنی بر اینکه گیاهان نیز احساس دارند و می‌توانند به نوبه‌خود در قبال اتفاقات و اعمال واکنش دهند، ارائه داد.

کلو باکستر، متخصص کار با دستگاه‌های پلی‌گراف و دروغ‌سنج، جامعه علمی را با ارائه مشاهداتش درباره حساسیت گیاهان تکان داد. او نخستین شخصی بود که ثابت کرد گیاهان دارای ادراک هستند.گام بعدی کمی غیرعادی بود، کلو باکستر با این پیش‌فرض که اگر عملی که آسایش فکری و جسمی شخص را فراهم آورد موجب رضایت گیاه نیز می‌شود، می‌خواست بداند که  :  ادامه ...


 آیاگیاهان در برابر رفتارهای منفی نیز مانند انسان عکس العمل منفی از خود نشان خواهند داد یا خیر؟

باکستر به این نکته واقف بود که کنش حاد و مهیج و ایجاد شرایط ترس و اضطراب سبب عکس‌العمل فوری در افراد متصل به پلی گراف می‌شود، حال او می‌خواست بداند آیا چنین واکنش‌هایی در مورد گیاهان نیز صدق می‌کند.در نتیجه  آزمایشات، باکستر به این عقیده رسید که ادراک مافوق احساس در گیاه در سطح سلولی وجود دارد و نظریه‌ای تجربی ارائه داد که بر مبنای آن نباتات ادراکی مرموز دارند.در آزمایش‌های دیگر باکستر متوجه شد که تمام قسمت‌های یک گیاه به تحریکات خارجی واکنش نشان می‌دهند .

شش دستیار باکستر را در این تحقیق همراهی می‌کردند، یکی از آنها به وی پیشنهاد داد که در آزمایشی دیگر رفتاری ناخوشایند با گیاه در پیش گرفته شود. سپس یکی از دستیاران باکستر مامور شد که یکی از دو گیاهی که در کنار هم شانه به شانه قد کشیده بودند را بسوزاند. وقتی این فرد به گیاه مورد نظر نزدیک شد این گیاه عکس العمل خشونت‌آمیزی از خود نشان داد. در آن هنگام سایر دستیاران به کنار گیاه دیگر که قرار بود خراب نشود رفتند. اما گیاه تنها زمانی از خود عکس العمل می‌داد که فردی که مامورخراب کردن گیاه اول شده بود از کنار وی عبور می‌کرد.

تاریخچه :

از زمان‌های دور بشر همواره در فکر یافتن پاسخ این سوال بوده که آیا گیاهان به‌ظاهر ایستای غیرمتحرک نیز مانند انسان و سایر جانداران دارای حس هستند یا خیر؟

گفته شده است که گیاهان‌هنگام شنیدن نوای محبت آمیز شاداب‌تر می‌شوند یا درصورتی که با گل و گیاهان سخن گفته شود و با ناز ونوازش و زمزمه کردن بعضی ازشعر ها،آنها سرزنده‌تر خواهند شد. 

بنفشه ی صورتی من

گل بنفشه

گیاه بنفشه ی من احساس داردزیرابه سخنان با مهرومحبت وناز ونوازشها  ورفتارهای عاطفی من این  گونه عکس العمل نشان داد:

پربرگ تر ، شاداب تر ، سرسبز تر و گلهای صورتی بسیار زیبا داده است.در ضمن یکی از دانشمندان با استفاده از دستگاهی مشابه دروغ‌سنج شواهد محکمی مبنی بر اینکه گیاهان نیز احساس دارند و می‌توانند به نوبه‌خود در قبال اتفاقات و اعمال واکنش دهند، ارائه داد.

آیا واقعا گیاهان می‌توانند حس و درک کنند و به سخنان طرف مقابل گوش فرا دهند؟

شواهد نشان می‌دهد که گیاهان می‌توانند بیماری، موسیقی و هیجان انسان را درک کرده و مانند یک دروغ‌سنج عمل کنند. گفته می‌شود دانشمندی به نام تنسن در زمان امپراتوران مغول هند با نواختن نوعی موسیقی سبب شکفتن گل‌ها می‌شده است.در قدیم نیز بسیاری بر این باور بودند نیشکر در پاسخ به صدای آهنگین رفت‌وآمد سوسک‌ها و زنبورهای‌وحشی عسل رشد می‌کند.اما در نهایت یکی از دانشمندان با استفاده از دستگاهی مشابه دروغ‌سنج شواهد محکمی مبنی بر اینکه گیاهان نیز احساس دارند و می‌توانند به نوبه‌خود در قبال اتفاقات و اعمال واکنش دهند، ارائه داد.کلو باکستر، متخصص کار با دستگاه‌های پلی‌گراف و دروغ‌سنج، جامعه علمی را با ارائه مشاهداتش درباره حساسیت گیاهان تکان داد. او نخستین شخصی بود که ثابت کرد گیاهان دارای ادراک هستند.گام بعدی کمی غیرعادی بود، کلو باکستر با این پیش‌فرض که اگر عملی که آسایش فکری و جسمی شخص را فراهم آورد موجب رضایت گیاه نیز می‌شود. 

”باکستر“ به این نتیجه کلى دستیافت که هرسلول از هر موجود زنده به آنچه در اطراف آن به ‌وقوع مى‌پیونددحساسیت و آگاهى دارد و در عین حال قادر است علائم آن را به سلول‌هاى موجودى دیگر منتقل نماید.

بعدها ”باکستر“ ملاحظه کرد که به هنگام شادى‌ها و غم‌ها و نگرانى‌هاى خود او نیز در هر نقطه که باشد گل‌ها و گیاهان منزل وى حساسیت و واکنش مناسب نشان مى‌دهند و به این ترتیب گیاهان نه تنها خود را دوست، و دلسوز و غمخوار صاحب خود مى‌دانند، بلکه از هر نوع بیگانه که قصد آزار آنها را داشته باشد به بیمو وحشت فرو مى‌روند.

نظر دکتر ”چاندرابز“ دانشمند و محقق هندوستان براساس تجربیات فیزیکی، روانشناسى و فیزیولوژى استوار است. وى نشان داد که عالم گیاهان یک عالم کاملاً زنده و سرشار از احساس و آگاهى است. وقتى حساسیت گیاهان در قبال آهنگ‌هاى شادى‌بخش یا غم‌انگیز نیز همانند جانوران است.